Życzenia Wielkanocne - nagłówek

Życzę, aby spotkanie z Chrystusem
Zmartwychwstałym w liturgii pomnożyło
Waszą wiarę, umocniło
Waszą nadzieję, oraz spotęgowało
miłość ku Bogu i bliźnim.
Proszę Zwycięzcę śmierci, piekła i szatana
aby wszelkie dobro przez Was uczynione
hojnie wynagradzał, udzielając
nadprzyrodzonych darów.
Niech blask Chrystusowego Zmartwychwstania
oświeca drogi Waszego życia.

Wesołego Alleluja
Ks.Ryszard Breguła