Historia Parafii

Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Górkach

W 1957 planowano wspólną świątynię dla Górek i Goławca.

Po wybudowaniu kościoła w Goławcu, Górczanie nosili się z zamiarem wybudowania własnej świątyni. Zgromadzony materiał budowlany został skonfiskowany, zamiar budowy upadł. Katechizacja była w domach prywatnych. W 1967 wynajęto starą kuźnię przy ul. Szenwalda 122.

Kuźnia ta została też adaptowana dla celów sakralnych. Odbywała się w niej katechizacja, a w niedziele i święta odprawiana była Msza Św. Z chwilą wypowiedzenia dzierżawy, tj. w 1982 roku, spotkania katechetyczne odbywały się w pomieszczeniu skonstruowanym z drewna i folii. Równocześnie w 1982 ks. Tadeusz Orszulik, proboszcz parafii św. Klemensa wszczął starania o wybudowanie punktu katechetycznego i kaplicy mszalnej. Projektantem budowy był inż. Emilian Piasecki, a kierownikiem technicznym budowy inż. Jerzy Manjura. Zezwolenie i zatwierdzenie planów otrzymano w 1985. W tym też roku rozpoczęto budowę. Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła został konsekrowany 29 VI 1990 przez biskupa katowickiego Damiana Zimonia. Na zapleczu kościoła znajduje się również mieszkanie dla duszpasterza. Mianowanemu 25 VIII 1990 rektorowi zlecona została opieka duszpasterska nad mieszkańcami Górek, należących nadal do parafii św. Klemensa w Lędzinach. Parafia tymczasowa została erygowana 1 I 1993. Ostateczne ustanowienie parafii nastąpiło 5.V. 2000. Pierwszym proboszczem był ks.Paweł Hahn 1990-1992. Po śmierci ks. Hahna, proboszczem został Ks. Henryk Golaszczyk 1993-2006. Po odejściu Ks. H. Golaszczyka na emeryturę 30 lipca 2006, proboszczem parafii został mianowany ks. Ryszard Breguła.