Słowo Pasterza

W ramach XIII Metropolitalnego Święta Rodziny odbywa się konkurs literacki „Rodzina przestrzenią spotkania”. Konkurs zakłada przygotowanie krótkiego tekstu prozatorskiego opisującego historie rodzinne związane z naszymi małymi ojczyznami. Zwycięskie prace zostaną opublikowane w specjalnej książce, która zostanie wydana w przyszłym roku, w ramach kolejnej edycji MŚR.

Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden tekst o objętości nie większej niż 10 stron maszynopisu. Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym i spełniać następujące wymagania, jeżeli chodzi o formatowanie: czcionka Times New Roman 12, marginesy 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5.

Termin nadsyłania prac: 31 sierpnia 2020. Należy je dostarczyć do Biblioteki Śląskiej w Katowicach lub zabrzańskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Szczegółowe wytyczne są dostępne na stronach internetowych obu bibliotek.