Boże Narodzenie 2021 r.

„A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła” (J 1,5)

Życzenia świąteczne 2021

Bóg Zbawiciel, który przyszedł na świat jest jedynym światłem. Niech On będzie dla nas drogowskazem, lekarzem, nauczycielem. Niech przemienia nasz smutek, niepewność, lęk i zwątpienie w radość, pokój i nadzieję, których wyrazem będzie postawa pełna życzliwej otwartości na siebie nawzajem, dla bliskich, uchodźców i wszystkich potrzebujących pomocy.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzymy świętego czasu, skłaniającego do zatrzymania i zadumy nad tajemnicą Wcielenia, chwil pełnych miłości, bliskości Boga i bliźniego oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Życzy
Ks.Ryszard Breguła