Przez Miłość świat został zbawiony

Boże Narodzenie 2020

Składam najserdeczniejsze życzenia,
aby czas Świąt pozwolił nam po raz kolejny zatrzymać się,
by wspólnie przeżywać radość niezwykłej tajemnicy
Wcielenia – narodzenia Boga-Człowieka.
Niech ten czas łaski otwiera nas wszystkich
na wielką tajemnicę Wcielonego Boga.
Wszelkiej pomyślności i Błogosławieństwa Bożego w Nowym Roku.

ks.Ryszard Breguła