Gloria in excelsis Deo!

„Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat,
Żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole”

W tym wyjątkowym, pięknym czasie
składam najlepsze życzenia:
zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia.
Wiary, w to, że wszystkie nasze chwile i starania wypełnia głęboki sens,
pokoju serca, którego dawcą jest Bóg,
wytrwałości w osiąganiu nowych celów,
miłości, która jest najważniejsza i wieczna,
by nie zabrakło jej przy świątecznym stole i w codziennym życiu.
Wszelkiej pomyślności i Błogosławieństwa Bożego w Nowym 2020 Roku.

ks.Ryszard Breguła

Życzenia na Boże Narodzenie 2019r.
Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca dla diecezjan