Odkrywam swoje powołanie i misję w Kościele

09.06.2024

„Polem właściwym dla ewangelizacyjnej aktywności świeckich jest szeroka i bardzo złożona dziedzina polityki, życia społecznego, gospodarki; dalej, dziedzina kultury, nauki i sztuki, stosunków międzynarodowych, środków przekazu społecznego; miłość, rodzina, wychowanie dzieci i młodzieży, praca zawodowa, cierpienia ludzkie. Im więcej będzie ludzi świeckich owianych duchem ewangelicznym, odpowiedzialnych za te sprawy, oraz wyraźnie im oddanych, i im kompetentniej zdołają je wspierać oraz świadomi będą obowiązku zaangażowania wszystkich swoich sił chrześcijańskich które często zostają ukryte – tym więcej wszystkie te sprawy będą służyć budowaniu Królestwa Bożego i przynoszeniu zbawienia w Jezusie Chrystusie”. Paweł VI, Evangelii nuntiandi, nr 70.

Ludzie mogą pytać: „do czego potrzebny ci Kościół?”. Spróbuj siebie zapytać: „do czego ja jestem potrzebny Kościołowi?”. „Każdy wierzący człowiek świecki powinien być wobec świata świadkiem zmartwychwstania i życia Pana Jezusa i znakiem Boga żywego” – czytamy w Konstytucji dogmatycznej o Kościele. I dalej w tym samym punkcie: „czym dusza jest w ciele, tym niech będą w świecie chrześcijanie”. Co to oznacza? Osoby świeckie są we wspólnocie Kościoła powołane do tego, aby zgodnie ze swoimi kompetencjami i odpowiedzialnością przemieniać środowiska, w których żyją. Dla jednych będzie to solidne wychowywanie swoich dzieci na dobrych przyszłych obywateli i aktywnych członków Kościoła, w innych przypadkach ważna stanie się działalność społeczna, kulturowa, polityczna, zgodna z zasadami chrześcijaństwa. Świeccy realizują swoją misję w miejscach pracy, rozwijając swoje kompetencje i uczciwie wypełniając swoje zadania zawodowe, kierując się życzliwością i miłością braterską. Istotą misji apostolskiej świeckich jest również odważne dawanie świadectwa swojej wiary przez publiczny kult, modlitwę, pokutę, podejmowanie trudów itp.

ZADANIE

  • Przeczytaj Dekret o apostolstwie świeckich Soboru Watykańskiego II.