PROGRAM UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWEJ KU CZCI ŚW. WALENTEGO
w Bieruniu Starym AD 2021

SOBOTA 13.02.2021 – WIGILIA UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWEJ

W kościele parafialnym św. Bartłomieja Apostoła:
16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi
17.00 Msza św. w intencji mieszkańców Bierunia.

NIEDZIELA 14.02.2021 – UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA

Sanktuarium św. Walentego będzie otwarte tylko do indywidualnego nawiedzenia
w godzinach od 7.00 do 18.00.

Msze święte w kościele parafialnym św. Bartłomieja Apostoła:

7.oo o Boże błog. i światło Ducha Świętego dla duszpasterzy naszej parafii i wszystkich parafialnych stowarzyszeń i grup modlitewnych
8.3o w intencji parafii dekanatów Tychy
10.oo w intencji parafii: Imielin, Chełm Śląski, Goławiec
11.3o Suma odpustowa w intencji Wspólnot Parafialnych Dekanatu Bieruń pod przewodnictwem J. E. Ks. Biskupa Adama Wodarczyka
13.oo w intencji parafii: Hołdunów, Górki, Urbanowice
14.3o w intencji parafii: Lędziny (św. Anny, św. Klemensa i MB Różańcowej), Krasowy
16.oo o rozeznanie życiowego powołania dla młodych i za przygotowujących się do małżeństwa
17.oo w intencji mieszkańców Zakościółka, wszystkich pracowników oraz dobrodziejów Parafii
18.oo n i e s z p o r y odpustowe

Kazania odpustowe wygłosi ks. Adam Pukocz, proboszcz parafii Świętej Rodziny w Tychach.
Ze względu na obostrzenia i zakaz zgromadzeń związanych z aktualnym stanem epidemicznym:

w sobotę, 13.02.:
 nie będzie tradycyjnej procesji pod pomnik św. Walentego i do Sanktuarium.

w dniu odpustu, 14.02.:
 nie będzie tradycyjnej pasterki strażackiej o północy;
 wszystkie Msze św. i nabożeństwa odprawiane będą w kościele parafialnym;
 pielgrzymów prosimy, aby uczestniczyli w niedzielnej Mszy św. w parafii zamieszkania lub łączyli się z kościołem św. Bartłomieja Apostoła poprzez transmisję internetową (https://iplan.pl/oltarz/).


MODLITWY DO ŚW. JÓZEFA

1.

Do Ciebie, św. Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem i dopomóż nam w potrzebach naszych.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędu i zepsucia. Potężny Wybawco nasz, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci – mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

2.

Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

3.

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka jak Twoja moc. Amen.

(Modlitwa odmawiana codziennie przez papieża Franciszka)