Sierpień to miesiąc abstynencji, nie trzeźwości.

Wielkim wyzwaniem stojącym przed naszym narodem jest troska o trzeźwość. Statystyki ostrzegają, że w tej kwestii pojawiają się coraz większe problemy i zagrożenia podkreśla bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości. W kościołach naszej ojczyzny odczytany został list biskupów na sierpień, miesiąc trzeźwości. Bp Bronakowski przypomina, że w tym roku miesiąc abstynencji będzie przeżywany pod hasłem „Rodzina szkołą trzeźwości”.

Podkreślamy jednocześnie, że rodziny muszą otrzymywać wsparcie od władz publicznych wszystkich szczebli, które zgodnie z obowiązującym prawem są zobowiązane do ograniczania fizycznej i ekonomicznej dostępności alkoholu stwierdza łomżyński biskup pomocniczy.

W swojej odezwie bp Bronakowski prosi też „wszystkich ludzi otwartych serc” o podejmowanie dobrowolnej abstynencji. Niech będzie to nasze świadectwo, znak naszego zatroskania o rozwój duchowy i przyszłość naszej ojczyzny dodaje.