Czas przeczytać Biblię (i powiem ci, jak to zrobić!)
Federico Tartaglia

Otwórzmy tę książkę, zaufajmy jej, wróćmy do tekstu, do słów, do historii, do opowieści; zacznijmy od nowa, nie przestając myśleć, obserwować człowieka i szukać Boga.

książka Czas przeczytać Biblię (i powiem ci, jak to zrobić!) - Federico Tartaglia

Autor twierdzi, że ta książka ma tylko jeden cel: przynaglić nas do czytania Biblii. Federico Tartaglia uważa, że z różnych powodów niewiele osób czyta Pismo Święte. Jedni twierdzą, że to zbyt nudna i skomplikowana księga, inni – że nie jest użyteczna. Aby zachęcić do czytania tej wspaniałej Księgi, Tartaglia napisał książkę – „samouczek biblijny”. Według Autora, aby nauczyć się czytać Biblię wystarczy postępować zgodnie z 14 wskazówkami, jakie zawarł w swojej książce. Wśród nich są i takie:

  • Biblii się nie czyta, Biblii się słucha. Przede wszystkim trzeba zaufać tekstowi, tym, którzy go napisali i Duchowi, który go przenika. Nie chodzi o starą księgę, ale o żywy tekst, który przemawia.
  • Nie czyta się Biblii, by szukać przekazu moralnego. Nie mamy do czynienia z książką, która chce nam przekazać zasady moralne, do tego wystarczy dziesięć przykazań. Centrum tej księgi stanowi człowiek, który szuka Boga. Każda strona to próba zrozumienia i odsłonięcia tajemnicy człowieka w starciu z tajemnicą Boga. I jego konsekwencji.