ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DNIU MODLITWY I POKUTY ZA GRZECHY WYKORZYSTANIA SEKSUALNEGO

Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry!

Papież Franciszek wzywa do rozliczenia się przez Kościół ze złem wykorzystywania seksualnego małoletnich, a nade wszystko zachęca do nawrócenia, pokuty i modlitwy w intencji ofiar wszelkiego rodzaju nadużyć. W tym duchu, w pierwszy piątek Wielkiego Postu, w dniu modlitwy wynagradzającej oraz postu w intencji ofiar wykorzystania seksualnego i ich rodzin, pragniemy – zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski – zginać nasze kolana przed Panem i wołać: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

W tym dniu, podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej, we wszystkich kościołach archidiecezji katowickiej będziemy się modlić za osoby dotknięte jakąkolwiek przemocą ze strony duchownych i innych ludzi Kościoła. Duchowym wsparciem otoczymy wszystkie ofiary; będziemy też przepraszać za grzechy przemocy, które wydarzyły się w rodzinach i innych środowiskach. Prosić będziemy również o łaskę nawrócenia i ducha pokuty dla wszystkich sprawców nadużyć, którzy swoim karygodnym postępowaniem, a nawet przestępstwem, głęboko zranili cały Kościół – Mistyczne Ciało Chrystusa.

Drodzy Diecezjanie! Zapraszam was wszystkich do wspólnej modlitwy, zwłaszcza do udziału w Drodze Krzyżowej w piątek po Środzie Popielcowej i do podjęcia postu w intencji ofiar. Niech wyrzeczenia i pokuta otworzą nasze serca na ducha autentycznego nawrócenia, byśmy, świadomi powołania do świętości, zmagali się z wszelkimi nadużyciami, we wszystkich środowiskach, szczególnie w naszej kościelnej wspólnocie.

Korzystając z okazji, składam serdeczne życzenia owocnego przeżycia Wielkiego Postu słowami papieża Franciszka z jego orędzia na tegoroczny Wielki Post: Nie pozwólmy, aby ten błogosławiony czas upłynął bezowocnie! Prośmy Boga, aby pomógł nam wejść na drogę prawdziwego nawrócenia. Porzućmy egoizm i zapatrzenie się w siebie, a wpatrujmy się w Paschę Jezusa; zbliżmy się do braci i sióstr znajdujących się w trudnej sytuacji, dzieląc się z nimi naszymi duchowymi i materialnymi dobrami.

Wszystkim zgromadzonym na niedzielnej Eucharystii błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI
Katowice, 27.02.2019 r.