PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

25.07.-01.08.2021

17 NIEDZIELA ZWYKŁA 25 lipca 2021
8:00 — O radość życia wiecznego dla + Jadwigi i Jana Matysek oraz dziadków z obu stron.
10:00 — Do Opatrzności Bożej z prośbą o dalsze zdrowie, błogosławieństwo i opiekę Bożą dla dziadków i osób starszych naszej parafii.


PONIEDZIAŁEK 26 lipca 2021 Wspomnienie św. Joachima i Anny rodziców NMP.
18:00 — Za wstawiennictwem św. Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla imienniczek Anny.


WTOREK 27 lipca 2021
17:30 — Nabożeństwo do MBNP.
18:00 — Za wstawiennictwem św. Józefa opiekuna wszystkich rodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Mirosławy i Jerzego Karkoszka, córki Patrycji, synów Kacpra i Daniela oraz babci Anieli.


ŚRODA 28 lipca 2021
18:00 — Za + Józefa Gierczak w rocznicę śmierci, ojca Stanisława, teściów Stanisławę i Janusza Burda, wnuka Jakuba oraz + z pokrewieństwa.


CZWARTEK 29 lipca 2021 Wspomnienie św. Marty.
18:00 — Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Barbary i Zenona Habelok, dzieci i wnuków.


PIĄTEK 30 lipca 2021
17:00 — Adoracja Najśw. Sakramentu.
18:00 — Do Opatrzności Bożej z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla emerytów, rencistów i starszych parafian.


SOBOTA 31 lipca 2021 Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli prezb.
15:00 — Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Stanisława Mrowiec z okazji 50-ej rocznicy urodzin oraz opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.


18 NIEDZIELA ZWYKŁA 01 sierpnia 2021
8:00 — Do Opatrzności Bożej z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla parafian.
10:00 — Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie dla Krystyny i Jana Rozmus.