PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

24.10.-31.10.2021

30 NIEDZIELA ZWYKŁA 24 października 2021
8:00 — Za wstawiennictwem MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Boże dla rodziny Małgorzaty i Józefa Karkoszka.
10:00 — Za wstawiennictwem MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Bernadety i Antoniego Wybraniec, dzieci i wnuków.
15:00 — Nabożeństwo różańcowe.


PONIEDZIAŁEK 25 października 2021
17:15 — Nabożeństwo różańcowe.
18:00 — O radość życia wiecznego dla + Zygmunta Klaja oraz + z rodziny Klaja, Kosiniak, Mondry.


WTOREK 26 października 2021
17:15 — Nabożeństwo różańcowe.
18:00 — Za wstawiennictwem MB Różańcowej z prośbą o zdrowie, opiekę i wytrwałość w posłudze misyjnej dla misjonarzy oraz o radość życia wiecznego dla ojca misjonarza Hieronima Siwek.


ŚRODA 27 października 2021
7:00 — Za + Elżbietę, Henryka, Hannę Boruta, Krystynę i Czesława Kordylewicz, Jana Grondkowski oraz + z rodziny i pokrewieństwa.
7:30 — Nabożeństwo różańcowe.


CZWARTEK 28 października 2021 Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
17:15 — Nabożeństwo różańcowe.
18:00 — Za wstawiennictwem MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Danuty i Franciszka Mateja.


PIĄTEK 29 października 2021
17:00 — Adoracja Najśw. Sakramentu..
17:15 — Nabożeństwo różańcowe.
18:00 — O radość życia wiecznego dla + Alicji Hamerla w 1-ą rocznicę śmierci.


SOBOTA 30 października 2021 Święto rocznicy poświęcenia Kościoła Archikatedralnego w Katowicach.
17:15 — Nabożeństwo różańcowe.
18:00 — Za wstawiennictwem MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Mrowiec.


31 NIEDZIELA ZWYKŁA 31 października 2021
8:00 — O radość życia wiecznego dla + Jadwigi i Jana Matysek ich rodziców i+ z pokrewieństwa.
10:00 — Za wstawiennictwem MB Różańcowej z prośbą o błogosławieństwo Boże dla parafian.
15:00 — Nabożeństwo różańcowe.