PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

19.07.-26.07.2020

16 NIEDZIELA ZWYKŁA 19 lipca 2020
8:00—Za + Brunona Świergot, 2-ie żony Zofie, syna Ewalda, Helenę i Franciszka Chrostek, + z pokrewieństwa oraz ks.P.Hahna, H.Golaszczyka i T.Orszulika.
10:00—O dar nieba dla + Marii Ścierski w 25 rocznicę śmierci, męża Józefa, rodziców z obu stron oraz + z pokrewieństwa.


PONIEDZIAŁEK 20 lipca 2020
18:00—O radość życia wiecznego dla + dziadków Moniki i Franciszka Ścierski ich rodziców oraz + z pokrewieństwa.


WTOREK 21 lipca 2020
17:30—Nabożeństwo do MBNP.
18:00—O radość życia wiecznego dla + Anny Lorek./ofiara od kuzynki Jadwigi Siwek i Henryka Libera z Góry/


ŚRODA 22 lipca 2020 Święto św.Marii Magdaleny.
7:00—Za + rodziców Marię i Herberta Palka, Cecylię i Pawła Lysko, brata i 2-ch szwagrów.


CZWARTEK 23 lipca 2020 Święto św.Brygidy zak.patronki Europy.
18:00—Za + Annę Lorek./ofiara od sąsiadów i znajomych/


PIĄTEK 24 lipca 2020 Wspomnienie św.Kingi dz.
17:00—Adoracja Najśw.Sakramentu.
18:00—Do Opatrzności Bożej z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla emerytów, rencistów i starszych parafian.


SOBOTA 25 lipca 2020 Święto św.Jakuba Apostoła.
14:00—Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski , z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Anny Krawczyk z okazji 80-ej rocznicy urodzin.


17 NIEDZIELA ZWYKŁA 26 lipca 2020
8:00—Za wstawiennictwem św.Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski , z prośbą o opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla jej imienniczek oraz + imienniczek.
10:00—Za wstawiennictwem św.Anny i Joachima z podziękowaniem za otrzymane łaski , z prośbą o opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Franciszka Kolny z okazji 70-ej rocznicy urodzin.