PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

18.11.-25.11.2018

33 NIEDZIELA ZWYKŁA 18 listopada 2018
8:00—Do Opatrzności Bożej z prośbą o błogosławieństwo Boże dla parafian.
10:00—Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Anieli i Franciszka Matysek i rodzin dzieci.


PONIEDZIAŁEK 19 listopada 2018
18:00—Za + Mirosławę Figiela w 30-y dzień po śmierci.


WTOREK 20 listopada 2018 Wspomnienie św.Rafała Kalinowskiego prezb.
17:30—Nabożeństwo do MBNP.
18:00—Za + Marię Goj w rocznicę śmierci jej męża i syna Franciszka oraz Marię i Jana Gawlica.


ŚRODA 21 listopada 2018 Wspomnienie Ofiarowania NMP.
7:00—Za + mieszkańców Górek /ofiara z różańca za zmarłych/


CZWARTEK 22 listopada 2018 Wspomnienie św.Cecylii dz.i męcz.
18:00—O powrót do zdrowia chorych parafian.


PIĄTEK 23 listopada 2018
17:00—Adoracja Najśw.Sakramentu.
18:00—Za + Stanisława Kosiniaka.


SOBOTA 24 listopada 2018 Wspomnienie św. męcz.Andrzeja Dung-Lac i tow.
18:00—Za + Annę i Józefa Gawliczek, Zofię i Antoniego Grabowski oraz + z pokrewieństwa.


NIEDZIELA Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 25 listopada 2018
8:00—Do Opatrzności Bożej z prośbą o błogosławieństwo Boże dla parafian.
10:00—Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Boże dla Ireny i Romana Boruta oraz dzieci.
15:00—Nieszpory.