PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

16.05.-23.05.2021

NIEDZIELA Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 16 maja 2021
8:00 — Za wstawiennictwem św. Ap. Piotra i Pawła z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Boże dla Teresy i Jana Palka, córki Marty z rodziną i siostry Ireny.
10:00 — Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, i błogosławieństwo Boże dla Teresy i Henryka Wojciuch, dzieci i wnuków.
15:00 — Nabożeństwo majowe.


PONIEDZIAŁEK 17 maja 2021
17:30 — Nabożeństwo majowe.
18:00 — Za + Teresą Kula w 30-y dzień po śmierci.


WTOREK 18 maja 2021
16:00 — Za wstawiennictwem MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Boże dla Sławomira Myalski z ok. 40-ej rocznicy urodzin, żony Katarzyny, córek Nadii i Milenki.


ŚRODA 19 maja 2021
17:30 — Nabożeństwo majowe.
18:00 — Do Chrystusa Zmartwychwstałego z podziękowaniem za dar eucharystii, z prośbą o opiekę i błogosławieństwo Boże dla dzieci w rocznicę przystąpienia do I-ej komunii św. oraz ich rodziców i rodziców chrzestnych.


CZWARTEK 20 maja 2021
17:30 — Nabożeństwo majowe.
18:00 — Za + Zygmunta Klaja, Agnieszkę i Franciszka Mondry oraz + z pokrewieństwa.


PIĄTEK 21 maja 2021 Wspomnienie św. Jana Nepomucena prezb. i męcz.
17:00 — Adoracja Najśw. Sakramentu.
17:30 — Nabożeństwo majowe.
18:00 — Za + Gertrudę Kuc w 30-y dzień po śmierci.


SOBOTA 22 maja 2021
17:30 — Nabożeństwo majowe.
18:00 — O radość życia wiecznego dla + Bernarda Szołtys i Franciszka Mondry.


NIEDZIELA Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 23 maja 2021
8:00 — Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Boże dla Katarzyny i Mirosława Klaja oraz córek Wiktorii i Dominiki.
10:00 — Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Boże dla Danuty i Krzysztofa Holewa oraz synów Bartłomieja i Krystiana z rodziną.
15:00 — Nabożeństwo majowe.