PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

15.07.-22.07.2018

15 NIEDZIELA ZWYKŁA 15 lipca 2018
8:00-Do Opatrzności Bożej z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla parafian.
10:00-Za wstawiennictwem św.Ap.Piotra i Pawła z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Boże dla Henryka i Renaty Lamik i rodzin dzieci.


PONIEDZIAŁEK 16 lipca 2018 Wspomnienie NMP z Góry Karmel.
18:00-Za + Marię Ścierski w rocznicę śmierci, męża Józefa, rodziców z obu stron oraz + z rodziny.


WTOREK 17 lipca 2018
17:30-Nabożenstwo do MBNP.
18:00-Za + męża Heinza Skrzypczyk, córkę, rodziców, teściów i szwagra.


ŚRODA 18 lipca 2018
7:00-Za + członków Żywego Różańca.


CZWARTEK 19 lipca 2018
18:00-Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie, opiekę i błogosławieństwo dla Ireny i Romana Boruta i córki Hanny.


PIĄTEK 20 lipca 2018
17:00-Adoracja Najśw.Sakramentu.
18:00-O radość życia wiecznego dla + Moniki i Franciszka Ścierski ich rodziców oraz + z pokrewieństwa.


SOBOTA 21 lipca 2018
18:00-Za + Romana Długajczyk, ojca Ryszarda, Bernadetę i Eugeniusza Serafin, rodziców z obu stron i 2-ch szwagrów.


16 NIEDZIELA ZWYKŁA 22 lipca 2018
8:00-Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla rodziny Bronisławy i Józefa Palka i rodzin dzieci.
10:00-Do Opatrzności Bożej z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla parafian.