PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

14.10.-21.10.2018

28 NIEDZIELA ZWYKŁA 14 października 2018
8:00—Za + Jadwigę i Jana Matysek, rodziców oraz + z pokrewieństwa.
10:00—Do Opatrzności Bożej z prośbą o błogosławieństwo Boże dla parafian.
15:00—Nabożeństwo różańcowe.


PONIEDZIAŁEK 15 października 2018 Wspomnienie św.Teresy od Jezusa dz.i dk.
17:30—Nabożeństwo różańcowe.
18:00—Za + członków Żywego Różańca.


WTOREK 16 października 2018 Uroczystość św.Jadwigi Śląskiej gł.patronki Śląska.
17:30—Nabożeństwo różańcowe./poprowadzi Żywy Różaniec/
18:00—Do Opatrzności Bożej z prośbą o błogosławieństwo Boże dla parafian.


ŚRODA 17 października 2018 Wspomnienie św.Ignacego Antiocheńskiego bpa.i męcz.
7:00—Za dusze w czyśćcu.
7:30—Nabożeństwo różańcowe.


CZWARTEK 18 października 2018 Święto św.Łukasza Ewangelisty.
17:30—Nabożeństwo różańcowe.
18:00—Za + syna Piotra w 15-ą rocznicę śmierci, rodziców, + z pokrewieństwa z obu stron oraz ks.Grzegorza Burdę i dusze opuszczone.


PIĄTEK 19 października 2018
17:00—Adoracja Najśw.Sakramentu.
17:30—Nabożeństwo różańcowe.
18:00—Za + Teodora i Gertrudę Broncel, synów Herberta i Brunona, synową Elżbietę, wnuczkę Katarzynę oraz + z pokrewieństwa.


SOBOTA 20 października 2018 Wspomnienie św.Jana Kantego prezb.
17:30—Nabożeństwo różańcowe.
18:00—Za wstawiennictwem MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Anieli i Józefa Maślak i rodzin dzieci.


29 NIEDZIELA ZWYKŁA 21 października 2018
8:00—Za wstawiennictwem MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Bernadety i Antoniego Wybraniec i dzieci.
10:00—Za wstawiennictwem MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ireny i Henryka Ścierskich i dzieci.
15:00—Nabożeństwo różańcowe.