PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

13.10.-20.10.2019

28 NIEDZIELA ZWYKŁA 13 października 2019
8:00—O radość życia wiecznego dla + Jadwigi i Jana Matysek, rodziców i + z pokrewieństwa.
10:00—Do Opatrzności Bożej z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla parafian.
15:00—Nabożeństwo różańcowe.


PONIEDZIAŁEK 14 października 2019
17:30—Nabożeństwo różańcowe.
18:00—Za + Mirosławę Figiela w 1-szą rocznicę śmierci


WTOREK 15 października 2019 Wspomnienie św.Teresy od Jezusa dz.i dK.
17:30—Nabożeństwo różańcowe.
18:00—Za + Krystynę Ścierski w 4-ą rocznicę śmierci i męża Józefa.


ŚRODA 16 października 2019 Uroczystość św.Jadwigi Śląskiej gł.patronki Śląska.
17:30—Nabożeństwo różańcowe.
18:00—Za wstawiennictwem MB Różańcowej i św.Ap.Piotra i Pawła z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo i wytrwałość w zgodnym pożyciu oraz zdrowie dla Stanisławy i Ludwika Nowak z ok.20-ej rocznicy ślubu.


CZWARTEK 17 października 2019 Wspomnienie św.Ignacego Antiocheńskiego męcz.
17:30—Nabożeństwo różańcowe.
18:00—Za + rodziców Anielę i Józefa Mikos, rodziców z obu stron, synową Małgorzatę oraz + z pokrewieństwa.


PIĄTEK 18 października 2019 Święto św.Łukasza Ewangelisty.
17:00—Adoracja Najśw.Sakramentu.
17:30—Nabożeństwo różańcowe.
18:00—Za + Martę i Franciszka Ścierski, Weronikę i Klemensa Wowro, + z pokrewieństwa, ks.Pawła Hahna i Henryka Golaszczyka.


SOBOTA 19 października 2019
17:30—Nabożeństwo różańcowe.
18:00—Za wstawiennictwem MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marii i Jana Szołtys i rodzin dzieci.


29 NIEDZIELA ZWYKŁA 20 października 2019
8:00—Za wstawiennictwem MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Stanisławy i Henryka Goj i dzieci.
10:00—Za wstawiennictwem MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ireny i Henryka Ścierski i dzieci.
15:00—Nabożeństwo różańcowe.