PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

09.12.-16.12.2018

2 NIEDZIELA ADWENTU 09 grudnia 2018
8:00—Do Opatrzności Bożej z prośbą o błogosławieństwo Boże dla parafian.
10:00—Za wstawiennictwem Anioła Stróża z prośbą o opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Nadii Macuda w 1-ą rocznicę chrztu św. jej rodziców i rodziców chrzestnych.
15:00—Nabożeństwo adwentowe.


PONIEDZIAŁEK 10 grudnia 2018
18:00—Za + Romualda Kowalski w rocznicę śmierci, żonę Annę, rodziców z obu stron oraz + z pokrewieństwa.


WTOREK 11 grudnia 2018
17:30—Nabożeństwo do MBNP.
18:00—Za + Martę Horst, 2-ch mężów, Jacka Bryjok, Helenę i Jana Długajczyk, synową Bogusławę oraz + z pokrewieństwa.


ŚRODA 12 grudnia 2018
18:00—Za + Józefa i Cecylię Kolny, wnuczkę Agnieszkę, synów Józefa i Konrada, synową Marię oraz + rodziców z obu stron.


CZWARTEK 13 grudnia 2018 Wspomnienie św.Łucji dz.i męcz.
10:00—Za wstawiennictwem MB Uzdrowienia chorych o powrót do zdrowia chorych parafian oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla emerytów i rencistów.


PIĄTEK 14 grudnia 2018 Wspomnienie św.Jana od Krzyża prezb. i dK.
17:00—Adoracja Najśw.Sakramentu.
18:00—Za + brata Jana Breguła w rocznicę śmierci.


SOBOTA 15 grudnia 2018
18:00—Za + Franciszka Bołdys w rocznicę urodzin, jego rodziców, teściów, rodzeństwo z obu stron + z pokrewieństwa oraz + księży Pawła Hahna i Henryka Golaszczyka.


3 NIEDZIELA ADWENTU 16 grudnia 2018
8:00—Za + ks.Pawła Hahna w 26-ą rocznicę śmierci i jego rodziców./ofiara od parafian/
10:00—Do Opatrzności Bożej z prośbą o błogosławieństwo Boże dla parafian.
15:00—Nieszpory.