PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

09.02.-16.02.2020

5 NIEDZIELA ZWYKŁA 09 luty 2020
8:00—O radość życia wiecznego dla + męża Jana Pinocy, syna Henryka, rodziców Marii i Józefa Bula, Krystyny i Józefa Pinocy, ks.Henryka Golaszczyka i + z pokrewieństwa.
10:00—Do Opatrzności Bożej z prośbą o błogosławieństwo Boże dla parafian.
15:00—Nieszpory.


PONIEDZIAŁEK 10 luty 2020 Wspomnienie św.Scholastyki dz.
18:00—O radość życia wiecznego dla + Marii Goj jej męża, syna Franciszka oraz zięcia i wnuczkę.


WTOREK 11 luty 2020
17:30—Nabożeństwo do MBNP.
18:00—Do MB Uzdrowienia chorych o powrót do zdrowia dla chorych parafian.


ŚRODA 12 luty 2020
7:00—Za + członków Żywego Różańca.


CZWARTEK 13 luty 2020
18:00—Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Boże dla Barbary i Mirosława Boruta oraz córki Magdy.


PIĄTEK 14 luty 2020 Święto św.Cyryla mnicha i Metodego bpa. patronów Europy.
17:00—Adoracja Najśw Sakramentu.
18:00—O radość życia wiecznego dla + Jana i Katarzyny Wojtala oraz dzieci i wnuków.


SOBOTA 15 luty 2020
18:00—Za dusze w czyśćcu.


6 NIEDZIELA ZWYKŁA 16 luty 2020
8:00—O Miłosierdzie Boże dla + Józefa Ścierski w rocznicę śmierci, żonę Marii ich rodziców oraz + z rodziny i pokrewieństwa.
10:00—Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Boże dla Karola Saternus z ok.10-ej rocznicy urodzin.
15:00—Nieszpory.