PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

06.09.-13.09.2020

23 NIEDZIELA ZWYKŁA 06 września 2020
8:00—Do Miłosierdzia Bożego o zbawienie i życie wieczne dla + męża Jozefa Bieda w 10-ą rocznicę śmierci, rodziców jego i teściów.
10:00—O radość życia wiecznego dla + ojca Józefa Wybraniec w rocznicę śmierci, matki Weroniki, brata Janusza i dziadków.
15:00—Nieszpory.


PONIEDZIAŁEK 07 września 2020
18:00—Za wstawiennictwem św. Hieronima o dary Ducha św. i błogosławieństwo Boże dla członków i ks. moderatora na nowy rok formacyjny Kręgu Biblijnego


WTOREK 08 września 2020 Święto Narodzenia NMP.
17:30—Nabożeństwo do MBNP.
18:00—Za + Annę Lorek /ofiara od rodziny Stańków ze Spytkowic/


ŚRODA 09 września 2020
18:00—Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + ojca Wioletty Rogowskiej. /ofiara od sąsiadów z ulicy Gronowej/


CZWARTEK 10 września 2020
18:00—O radość życia wiecznego dla + Jadwigi Krawczyk, męża Franciszka oraz + z pokrewieństwa.


PIĄTEK 11 września 2020
17:00—Adoracja Najśw.Sakramentu.
18:00—O radość życia wiecznego dla + rodziców Marii i Teofila Żołna, brata Klemensa, 2-ch sióstr, męża Franciszka Stolecki jego rodziców i dziadków z obu stron.


SOBOTA 12 września 2020 Uroczystość NMP Piekarskiej gł.patronki archidiecezji.
18:00—Za wstawiennictwem NMP Piekarskiej i św.Jacka patrona Nadz.Szafarzy Komunii św. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Rajmunda Jurowicz, żony Aleksandry, dzieci i wnuczki.


24 NIEDZIELA ZWYKŁA 13 września 2020
8:00—Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę MB Fatimskiej, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marii Biskup i rodzin dzieci.
10:00—Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę MB Fatimskiej, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Teresy i Jerzego Kula, rodzin dzieci, wnuków i prawnuków Piotra i Klary.
15:00—Nabożeństwo różańcowe ku czci MB Fatimskiej.