PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

01.12.-08.12.2019

1 NIEDZIELA ADWENTU 01 grudnia 2019
8:00—O radość życia wiecznego dla + Alojzego Biskup, Marty i Michała Maludy oraz + z pokrewieństwa.
10:00—Do Opatrzności Bożej z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla parafian.
15:00—Nieszpory.


PONIEDZIAŁEK 02 grudnia 2019
18:00


WTOREK 03 grudnia 2019 Wspomnienie św.Franciszka Ksawerego prezb.
17:30—Nabożeństwo do MBNP.
18:00—Za + rodziców Marię i Franciszka Hachuła, syna Zbigniewa Saternus + z pokrewieństwa oraz +ks.Pawła Hahna i Henryka Golaszczyka.


ŚRODA 04 grudnia 2019 Wspomnienie św.Barbary dz.i męcz.patronki archidiecezji.
10:00—Za wstawiennictwem św.Barbary z podziękowaniem za opiekę, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w pracy dla górników czynnie pracujących jak również dla emerytów i ich rodzin.


CZWARTEK 05 grudnia 2019
18:00—Za wstawiennictwem św.Barbary z podziękowaniem za opiekę Bożą, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marcina i Tomasza Lamik i ich rodzin.


PIĄTEK 06 grudnia 2019
17:00—Adoracja Najśw Sakramentu.
17:30—Nabożeństwo do NSPJ.
18:00—Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + Marii i Władysława Rapta, Łucji i Alojzego Nowak i wszystkich zmarłych z tych rodzin.


SOBOTA 07 grudnia 2019 Wspomnienie św.Ambrożego bpa.i dK.
17:30—Nabożeństwo do NS NMP.
18:00—O radość życia wiecznego dla + Marii i Jana Habelok, ich rodziców i + z pokrewieństwa.


NIEDZIELA Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 08 grudnia 2019
8:00—Za + Martę Horst, 2-ch mężów ich rodziców, Jacka Bryjok, Helenę i Jana Długajczyk, synową Bogusławę oraz + z pokrewieństwa.
10:00—Do Opatrzności Bożej z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla parafian.
15:00—Nieszpory.