PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

07.04.-14.04.2019

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 07 kwietnia 2019
8:00-O radość życia wiecznego dla + Marty Horst w 20-ą rocznicę śmierci, 2-ch mężów ich rodziców, Jacka Bryjok, Heleny i Jana Długajczyk oraz + z pokrewieństwa.
10:00-Do Opatrzności Bożej z prośbą o błogosławieństwo Boże dla parafian.
15:00-Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.


PONIEDZIAŁEK 08 kwietnia 2019
18:00-O radość życia wiecznego dla + Jadwigi i Franciszka Żołneczko, Jana Dłubis i syna Jana oraz + z pokrewieństwa.


WTOREK 09 kwietnia 2019
17:30-Nabożeństwo do MBNP.
18:00-Za + zalecanych z Drogi Krzyżowej.


ŚRODA 10 kwietnia 2019
7:00-Za + członków Żywego Różańca.


CZWARTEK 11 kwietnia 2019
18:00-O radość życia wiecznego dla + Henryka Pinocy w rocznicę śmierci.


PIĄTEK 12 kwietnia 2019
17:00-Adoracja Najśw.Sakramentu.
17:15-Droga Krzyżowa.
18:00-Za wstawiennictwem MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Boże dla Moniki Karkoszka z ok.urodzin.


SOBOTA 13 kwietnia 2019
18:00-O radość życia wiecznego dla + brata Franciszka w r.śmierci, żony, rodziców Marcjanny i Wincentego Zięba, Łucji i Wilhelma Lubański, ks.Pawła Hahna i Henryka Golaszczyka.


NIEDZIELA PALMOWA Męki Pańskiej 14 kwietnia 2019
8:00-Do Opatrzności Bożej z prośbą o błogosławieństwo Boże dla parafian.
10:00-Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Boże dla Mirosława Klaja i całej rodziny.
15:00-Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.