PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

10.10.-17.10.2021

28 NIEDZIELA ZWYKŁA 10 października 2021
8:00 — Za wstawiennictwem MB Piekarskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty i Krzysztofa Mrozek oraz synów.
10:00 — Do Opatrzności Bożej z prośbą o błogosławieństwo Boże dla parafian.
15:00 — Nabożeństwo różańcowe.


PONIEDZIAŁEK 11 października 2021
17:15 — Nabożeństwo różańcowe.
18:00 — Za wstawiennictwem MB Różańcowej i Anioła Stróża z prośbą o zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Boże dla wnuków Pawła, Emilii, Maksymiliana, Aleksandry, Wojciecha, Jakuba, Igora, Izabeli i Ingi.


WTOREK 12 października 2021
17:15 — Nabożeństwo różańcowe.
18:00 — O radość życia wiecznego dla + rodziców Jadwigi i Antoniego Niedźwiedź, Marii i Józefa Bula, dziadków z obu stron oraz + z pokrewieństwa.


ŚRODA 13 października 2021 Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego prezb.
19:30 — Nabożeństwo różańcowe.
20:00 — Za + Krystynę Ścierski w rocznicę śmierci i męża Józefa.


CZWARTEK 14 października 2021
17:15 — Nabożeństwo różańcowe.
18:00 — Za wstawiennictwem MB Uzdrowienia Chorych o powrót do zdrowia dla chorych parafian.


PIĄTEK 15 października 2021 Wspomnienie św. Teresy od Jezusa dz. i dK.
17:00 — Adoracja Najśw. Sakramentu.
17:15 — Nabożeństwo różańcowe.
18:00 — Do Miłosierdzia Bożego o darowanie win doczesnych i życie wieczne dla + Ruty i Gerarda Sośnica. /ofiara od sąsiadów z ul. Gronowej, Leśnej i Lipowej/


SOBOTA 16 października 2021 Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej gł. patronki Śląska.
17:15 — Nabożeństwo różańcowe.
18:00 — Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, i błogosławieństwo Boże dla Katarzyny i Sławomira Myalski z okazji 10-ej rocznicy ślubu oraz córek.


29 NIEDZIELA ZWYKŁA 17 października 2021
8:00 — Za wstawiennictwem MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Boże dla Jadwigi i Brunona Świergot i rodzin dzieci.
10:00 — Za wstawiennictwem MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Boże dla Ireny i Henryka Ścierski i dzieci.
15:00 — Nabożeństwo różańcowe.