OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

29.03.-05.04.2020

Znak wskrzeszenia Łazarza staje się w pełni zrozumiały dopiero w dniu zmartwychwstania Chrystusa. Wtedy okazuje się, że tryumf nad śmiercią jest ostateczny. Teraz Jezus, stojąc przy grobie Łazarza, płacze, bo Jego przyjaciel wszedł w to najstraszniejsze doświadczenie ludzkości. Miłość każe jednak pójść dalej, dlatego Pan budzi go do życia raz jeszcze. „Udzielę wam ducha mego po to, byście ożyli”. Życie nie ma końca i tej właśnie nadziei próbujemy się dzisiaj uchwycić.

  1. Zwracam się do parafian aby zapoznali się z pełną treścią zarządzenia które jest umieszczone na internetowej stronie startowej parafii.
    „ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH”
    Serdecznie zachęcam wiernych do uczestniczenia we Mszy św., nabożeństwach i rekolekcjach za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych. Kościół jest codziennie otwarty, zachęcam do indywidualnego odprawiania Drogi Krzyżowej i adoracji Najświętszego sakramentu.
  2. Na stoliku są do kupienia Paschaliki Wielkanocne, dzieło pomocy Caritas w cenie 6 zł
  3. Wszystkim paniom które sprzątały kościół serdecznie dziękuję. Sprzątanie kościoła zostaje zawieszone do 10.kwietnia.