OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

21.02.-28.02.2021

Musimy narodzić się na nowo z wody i z Ducha. Musimy też zostać ochrzczeni Duchem Świętym i mocą. W Duchu Świętym nadeszło Królestwo Boże w mocy i prawdzie. Ewangelia Boża o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym to jedyny ratunek dla upadłego i zgubionego świata. Chrystus doznał cierpień i zapłacił za wszystkie grzechy. Jedyny prawy i sprawiedliwy, cierpiał za winnych i nieprawych – tak pojednał nas z Bogiem na wieki.

Kolekta zwana jałmużną postną. Za złożone ofiary składam Bóg zapłać.

  1. Dziś obchodzimy Niedzielę Trzeźwości, na zakończenie Gorzkich Żali krótkie nabożeństwo ekspiacyjne za grzechy pijaństwa. Zachęcam również do podjęcia abstynencji na czas Wielkiego Postu i wpisu do Parafialnej Księgi Abstynencji która jest wyłożona na stoliku.
  2. Dziś alumni WŚSD w Katowicach rozpoczynają rekolekcje przed przyjęciem święceń diakonatu, polecam ich i rekolekcjonistę modlitwie wiernych.
  3. 26 lutego /piątek/ całodzienna adoracja Nasjśw. Sakramentu wpisana w harmonogram adoracji parafialnych w naszej archidiecezji.
  4. W przyszłą niedzielę zbiórka przed kościołem na fundusz misyjny Ad Gentes.
  5. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego w którym m.in.: początek rekolekcji wielkopostnych pod hasłem „ Któryś za nas cierpiał”, gościowym rekolekcjonistą jest ks. Franciszek Blachnicki.
  6. Obchody liturgiczne tygodnia:
    • Poniedziałek — Święto Katedry św. Piotra Ap.
  7. Paniom które sprzątały kościół serdecznie dziękuję. W tym tygodniu sprzątanie kościoła przypada na grupę IV /od pani Kania Irena do pani Jachowicz Sylwia/.