OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
25 NIEDZIELA ZWYKŁA

20.09.-27.09.2020

Chrystus przyszedł, abyśmy przez wiarę w Niego mogli narodzić się z Boga i nie umrzeć na wieki. Każdy, kto wierzy w Chrystusa, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, bo przeszedł ze śmierci do życia. Chrystus wzywa nas do nawrócenia i wiary w Ewangelię, abyśmy nie zginęli, ale stali się nowym stworzeniem i mogli wejść do Królestwa Bożego. Mamy szukać Pana, wzywać Go, porzucić drogę bezbożności i nawrócić się do Pana, otrzymać Jego przebaczenie i żyć dla Boga. Drogi Boże to nie drogi świata i myśli Boże to nie myśli świata. Pan powiedział: Ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

Kolekta przeznaczona na Wydział Teologiczny UŚ. Za złożone ofiary składam Bóg zapłać.

 1. Dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
 2. Bierzmowańców z dnia 16 września br. proszę dzisiaj po mszach po odbiór pamiątek z bierzmowania.
 3. W sobotę imieniny obchodzi ks.abp senior Damian Zimoń, pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.
 4. Wspólnie z Parafialną Radą Duszpasterską ustaliliśmy, że od października br. dla podkreślenia przeżywanego programu duszpasterskiego „Wielka tajemnica wiary” w pierwsze czwartki miesiąca w parafii będzie całodzienna adoracja Najświętszego sakramentu.
 5. Wspólnie z Parafialną Radą Ekonomiczną podjęliśmy decyzję o zmianie oświetlenia wewnątrz kościoła. Firma przygotuje projekt lamp który zostanie przedstawiony parafianom w najbliższym czasie. Zmiana oświetlenia nie jest tylko kwestią natężenia światła w kościele ale ma nadać bardziej sakralny charakter naszej świątyni.
 6. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego w którym m.in.: boskie rysy-jak wyglądał Jezus czy jest to nam koniecznie potrzebne, o mediach społecznościowych w których trudno odróżnić prawdę od fałszu tymczasem wolność słowa wiążę się z ogromną odpowiedzialnością.
 7. Obchody liturgiczne tygodnia:
  • Poniedziałek—Święto Mateusz Apostoła i Ewangelisty.
  • Środa—Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny prezb.
 8. Paniom które sprzątały i przystroiły kościół kwiatami serdecznie dziękuję. W tym tygodniu sprzątanie kościoła przypada na grupę IX /od pani Karkoszka Małgorzata do pani Pilszczek Bogusława/.