OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

2 NIEDZIELA ZWYKŁA

19.01.-26.01.2020

Jan Chrzciciel, który przygotowywał drogi dla Pana, sam też musiał długo przygotowywać się na spotkanie z Nim. Pościł, umartwiał się, by w końcu umieć rozpoznać w Jezusie Mesjasza, Baranka Bożego. Ta chwila stała się ukoronowaniem całego jego życia. I my podczas każdej Eucharystii słyszymy słowa Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Patrzymy na Hostię, wiedząc, że to Jezus. Obyśmy umieli sercem zobaczyć i rozpoznać w Nim naszego jedynego Pana i Zbawiciela.

Kolekta przeznaczona na ogrzewanie kościoła. Za złożone ofiary składam Bóg zapłać.

 1. Do 25 stycznia trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
 2. W przyszłą niedzielę adoracja Apostolstwa Chorych przy żłobku w Panewnikach o godz.14:00.
 3. 26 stycznia obchodzić będziemy po raz pierwszy Niedzielę Słowa Bożego, która została ustanowiona od tego roku przez papieża Franciszka na III Niedzielę Zwykłą. O godz.15:00 nabożeństwo Słowa Bożego.
 4. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego a w nim m.in.: o adoracji Najś.Sakramentu i płynącego z niej spokoju serca. W Małym Gościu – pełno krzyżówek i łamigłówek na czas ferii.
 5. Obchody Liturgiczne tygodnia:
  • Wtorek—Wspomnienie św.Agnieszki dz. i męcz.
  • Piątek—Wspomnienie św.Franciszka Salezego bpa. i dK.
  • Sobota—Święto nawrócenia św.Pawła Apostoła.
 6. Wszystkim paniom które sprzątały kościół serdecznie dziękuję. W tym tygodniu sprzątanie kościoła przypada na grupę III/od pani Mateja Anna do pani Habelok Barbara/.