OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

6 NIEDZIELA ZWYKŁA

16.02.-23.02.2020

Jakże często można usłyszeć mądrych tego świata, którzy odrzucają Boże przykazania twierdząc, iż nie cierpią ograniczeń, że kochają wolność. Gdyby pojęli tajemnicę Bożej mądrości, dostrzegliby, że Dekalog jest darem kochającego Ojca, który nie chce, by Jego dzieciom stała się krzywda. Ale człowiek jest wolny i może wybierać. Jak to czynić, by potem nie żałować? Módlmy się częściej do Ducha Świętego. On bowiem przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.

  1. W poniedziałek o godz.18:00 msza za + ks.Tadeusza Orszulika, budowniczego naszego kościoła. Msza ofiarowana od parafian.
  2. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, proszę o odmówienie w ramach adoracji koronki do Miłosierdzia Bożego.
  3. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Barbary w Lędzinach informuje, że rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 2 marca i potrwa do 13 marca 2020 r. Rekrutacja odbywać się będzie w systemie elektronicznym. Na stronie internetowej szkoły, tablicach informacyjnych znajdują się szczegółowe informacje. W terminie od 21 lutego 2020 r. do 1 marca 2020 r. rodzice dzieci uczęszczających obecnie do oddziałów przedszkolnych mogą składać deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego. Wzór deklaracji do pobrania w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej.
    Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej dla dzieci spoza obwodu odbywać się będzie w dniach od 2 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r. Zgłoszenia uczniów do klasy I dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły należy dokonać w terminie od 21 lutego 2020 r. do 1 marca 2020 r. Wzór zgłoszenia do pobrania w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej.
  4. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego, a w nim m.in.: o nowej książce ojca św. Franciszka, o seniorach którzy są bogactwem Kościoła.
  5. Obchody Liturgiczne tygodnia:
    • Sobota—Święto Katedry św.Piotra Apostoła.
  6. Wszystkim paniom które sprzątały kościół serdecznie dziękuję. W tym tygodniu sprzątanie kościoła przypada na grupę VII/od pani Rozmus Krystyna do pani Morkisz Aniela/.Od tego tygodnia grupy nie stroją kościoła kwiatami.