OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
3 NIEDZIELA ADWENTU

13.12.-20.12.2020

Słowo Boże zachęca: Raduj się zawsze w Panu! Dlaczego się weselę w Panu i dusza moja raduje się w Bogu moim? Bo przyodział mnie w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości! Dlatego raduj się duszo, w Bogu, Zbawcy moim, gdyż wielkie rzeczy uczynił w łaskawości swojej! Zawsze się raduj, bo Baranek Boży zgładził grzech świata i każdy, kto w Niego wierzy, nie zginie, ale napełniony jest uniewinnieniem Bożym i sam Bóg pokoju uświęca go całego na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa!

  1. Od 17 grudnia rozpoczyna się druga część Adwentu, przeznaczona na bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia.
  2. W tym tygodniu przypadają kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.
  3. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego w którym m.in.: trzecia część cyklu Adwentowego „Objawiło się życie”.
  4. Obchody liturgiczne tygodnia:
    • Poniedziałek — Wspomnienie św.Jana od Krzyża prezb. i dK.
  5. Paniom które sprzątały kościół serdecznie dziękuję. W tym tygodniu sprzątanie kościoła przypada na grupę III /od pani Mateja Anna do pani Habelok Barbara/.