OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA Święto Chrztu Pańskiego.

12.01.-19.01.2020

Chrzest w Jordanie to pierwsze publiczne objawienie Jezusa jako Króla i Zbawcy, a jednocześnie objawienie całej Trójcy Świętej. To początek działalności Jezusa i szczyt działalności Jana Chrzciciela, który pierwszy rozpoznał w Jezusie obiecanego Mesjasza. Jezus zanurza się w wody Jordanu, jak w wody śmierci, przyjmując na siebie nasze grzechy. Niech dzisiejsze święto będzie dla nas okazją do dziękczynienia za dar chrztu, w którym obmyły nas wody życia wiecznego, czyniąc nas dziećmi Bożymi.

Kolekta przeznaczona na remont Katedry w Katowicach. Za złożone ofiary składam Bóg zapłać.

  1. W poniedziałek rozpoczyna się Okres Zwykły roku liturgicznego.
  2. W tym tygodniu rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan który trwać będzie do 25 stycznia.
  3. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, proszę o odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego w ramach adoracji.
  4. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na ogrzewanie kościoła.
  5. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego, a w nim m.in.: na czym polega zgodna z nauką Kościoła ekologia.
  6. Obchody Liturgiczne tygodnia:
    • Piątek—Wspomnienie św.Antoniego opata.
  7. Wszystkim paniom które sprzątały kościół serdecznie dziękuję. W tym tygodniu sprzątanie kościoła przypada na grupę II/od pani Jurowicz Aleksandra do pani Lamik Aneta/.