OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA Święto Chrztu Pańskiego

09.01.-16.01.2022

Do Królestwa Bożego wejdą narodzeni na nowo, narodzeni z wody i z Ducha, ochrzczeni Duchem Świętym i ogniem. Wejdą ludzie zbawieni nie ze względu na swoje dobre uczynki, lecz zbawieni z łaski i miłosierdzia Boga, przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego otrzymali ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego.

  1. Od poniedziałku rozpoczyna się okres zwykły roku liturgicznego.
  2. W czwartek po mszy spotkanie dzieci przygotowujących się do I-ej komunii św.
  3. W piątek po mszy spotkanie kandydatów do bierzmowania.
  4. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na remont krypty katedry Katowickiej.
  5. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego w którym m.in: dlaczego Jezus przyjął chrzest od Jana oraz kartonowe pudełko na 12 płyt Biblii Audio.
    Przypominam, że cena Gościa Niedzielnego od nowego roku wynosi 8 zł.
  6. Paniom które sprzątały kościół serdecznie dziękuję. W tym tygodniu sprzątanie kościoła przypada na grupę V /od pani Palka Elżbieta do pani Krawczyk Małgorzata/.