OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
5 NIEDZIELA ZWYKŁA

07.02.-14.02.2021

Apostoł Paweł dniem i nocą żył wielkim pragnieniem i marzeniem, aby pozyskać dla Chrystusa jak najwięcej ludzi. Dlatego stał się sługą wszystkich, niewolnikiem wszystkich, stał się, jak mówi, wszystkim dla wszystkich, żeby choć niektórych doprowadzić do zbawienia. Szukał zawsze wspólnego języka, wszelkich dróg porozumienia, starał się dotrzeć do wszystkich z dobrą nowiną, która jest mocą Bożą zbawiającą każdego, kto uwierzy w Chrystusa.

  1. W czwartek we wspomnienie NMP z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego. W czasie mszy będę udzielał sakramentu chorych.
  2. Odpust ku czci św. Walentego w Bieruniu Starym – ze względu na stan pandemii i uroczystość odpustową przypadającą w niedzielę, zachęcamy by wszyscy kapłani i świeccy uczestniczyli we mszach św. w swoich parafiach lub w intencji swoich wspólnot poprzez transmisję internetową z kościoła parafialnego w Bieruniu Starym (https://iplan.pl/oltarz/) . Zachęcamy do indywidualnego nawiedzenia Sanktuarium. Będziemy wpuszczać po 12 osób na krótką modlitwę osobistą.
  3. Zachęcamy osoby zainteresowane szczególnie przedstawicieli środowisk samorządowych, społeczników i przedsiębiorców – do udziału w Studium Katolickiej Nauki Społecznej. Proponujemy cykl 10 dwugodzinnych spotkań o tematyce związanej z współczesnymi problemami i wyzwaniami społecznymi w świetle nauczania społecznego Kościoła. Zajęcia będą odbywać online we wtorki w godz. 19–21.15; jeśli sytuacja sanitarna na to pozwoli – na Wydziale Teologicznym w Katowicach. Szczegółowy program i zapisy: http://studiumkns.centrum.katowice.pl/; FB: Studium Katolickiej Nauki Społecznej | Facebook.
  4. W zakładce dokumenty Kościoła znajduje się Dekret ws odpustów z okazji Jubileuszowego roku św. Józefa wydany dla naszej diecezji przez ks. Abp. Wiktora Skworca. Modlitwy do św. Józefa. znajdują się zakładce słowo pasterza.
  5. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Barbary w Lędzinach informuje, że rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 1 marca i potrwa do 12 marca 2021 r. Rekrutacja odbywać się będzie w systemie elektronicznym. W terminie od 8 lutego 2021 r. do 17 lutego 2021 r. rodzice dzieci uczęszczających obecnie do oddziałów przedszkolnych mogą składać deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego. Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej dla dzieci spoza obwodu odbywać się będzie w dniach od 1 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r. Zgłoszenia uczniów do klasy I dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły należy dokonać w terminie od 8 lutego 2021 r. do 17 lutego 2021 r. Wzory zgłoszeń do pobrania w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej.
  6. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego w którym m.in.: o różnicy między rezygnacją z uporczywej terapii a eutanazją.
  7. Obchody liturgiczne tygodnia:
    • Środa — Wspomnienie św. Scholastyki dz.
  8. Paniom które sprzątały kościół serdecznie dziękuję. W tym tygodniu sprzątanie kościoła przypada na grupę II /od pani Jurowicz Aleksandra do pani Lamik Aneta/.