OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

05.04.-12.04.2020

Oto nasz Król sprawiedliwy i zwycięski. Przez mękę i śmierć podjętą dla człowieka będzie głosił swoim braciom imię Boga. Będzie zwiastował wierność Ojca, który nie porzuci nigdy żadnego ze swoich dzieci. Król zstępujący do swoich. Blisko, najbliżej jak to możliwe. Schodzi na dno piekła, aby podnieść nas do królestwa niewypowiedzianego piękna Boga. Jego poszukiwanie każdego i każdej z nas nigdy się nie skończy.

  1. Z dniem dzisiejszym wkraczamy w okres Wielkiego tygodnia, którego święte Triduum Paschalne rozpoczyna się od Czwartkowej Mszy wieczerzy Pańskiej, a kończy w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. W okresie Triduum mimo braku możliwości fizycznej obecności na ceremoniach, można uzyskać odpust zupełny:
   1. Wielki Czwartek—zachęcam do wysłuchania Mszy Wieczerzy Pańskiej przez radio lub TV.
   2. Wielki Piątek—zachęcam do adoracji Krzyża w swoich domach.
   3. Wielka Sobota—udział w liturgii Wigilii Paschalnej przez radio lub TV.

   W każdym tym dniu przyjmujemy komunię duchową.

   TRIDUUM PASCHALNE /bez udziału wiernych/

   Wielki Czwartek—o godz.19:00 Msza Wieczerzy Pańskiej.
   Wielki Piątek—o godz.18:00 Liturgia Męki Pańskiej.
   W tym dniu obowiązuje post ścisły. Zachęcam wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych aż do Mszy Wigilii Paschalnej.
   Wielka Sobota—o godz.20:00 Wigilia Paschalna.

  2. Ofiara na wsparcie walki z epidemią koronawirusa:
   Duchowieństwo archidiecezji katowickiej włącza się w trwającą walkę z epidemią materialnie, poprzez złożenie ofiary na zakup respiratorów bądź środków ochronnych dla Jednoimiennego Szpitala Zakaźnego w Tychach (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach) i Szpitala św. Józefa w Mikołowie.
   Do ofiar na rzecz zakupu respiratorów Ks.Abp Wiktor Skworc zaprasza również wiernych archidiecezji; ofiary wierni mogą składać na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej: (96 1050 1214 1000 0090 3169 8062). Tytuł: OFIARA – KORONAWIRUS.
  3. Zachęcam wiernych do składania ofiar na bieżące potrzeby parafii poprzez wpłaty na konto bankowe parafii, które zostało opublikowane na głównej stronie internetowej parafii/dane kontaktowe/. Za ofiary które już zostały złożone do skarbonki i te które zostaną złożone na konto parafialne składam serdeczne Bóg zapłać.
  4. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jak również Oktawy Wielkanocnej będziemy przeżywali w naszych domach/ zostaje przedłużone zarządzanie o celebracji mszy św. bez udziału wiernych i prolongowana dyspensa od uczestniczenia w Niedzielnej Mszy św./. List Pasterski w tej kwestii przesyła Ks.Abp.Wiktor Skworc który jest publikowany na internetowej stronie powitalnej naszej parafii.