OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
2 NIEDZIELA po Narodzeniu Pańskim

03.01.-10.01.2021

Słowo stało się ciałem i jako Jezus z Nazaretu zamieszkało między nami. W Nim staliśmy się dziećmi Bożymi. Ojciec Chwały przez poznanie Chrystusa, dał nam ducha mądrości i objawienia, tak iż coraz lepiej i głębiej Go poznajemy. Oświecił też oczy serca naszego, abyśmy stale widzieli wspaniałą wieczność, do której nas powołał.

  1. Rodzinom które wspólnotowo uczestniczyły w mszach „kolędowych” i złożyły ofiary na kościół, które są wyrazem odpowiedzialności za materialne utrzymanie parafii składam serdeczne Bóg zapłać.
  2. Papież Franciszek na początku adwentu ogłosił rok 2021 Jubileuszowym Rokiem św. Józefa. Na stronie internetowej parafii w zakładce słowo pasterza jest publikowany dokument Penitencjarni Apostolskiej dotyczący odpustów na Jubileuszowy Rok św. Józefa i warunków jakie należy spełnić by je uzyskać.
  3. W środę obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego msze jak w niedzielę. Kolekta dnia przeznaczona na misje.
  4. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca.
  5. Obchody liturgiczne tygodnia:
    • Środa — Uroczystość Objawienia Pańskiego.
  6. Paniom które sprzątały kościół serdecznie dziękuję. W tym tygodniu sprzątanie kościoła przypada na grupę VI /od pani Holewa Danuta do pani Kostka Renata/.