Zarządzenie Abp. W. Skworca na czas stanu epidemicznego

28 października 2020 r. Wezwanie do modlitwy


24 października 2020 r. Zarządzenie Metropolity Katowickiego28 maja 2020 r. Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej

Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej
Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej

25 marca 2020 r. Wskazania szczegółowe Arcybiskupa Katowickiego


Załączniki: