11.12.2022 – W Kościele lepiej poznaję siebie.

„Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. I dlatego właśnie Chrystus-Odkupiciel, «objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi». To jest ów  jeśli tak wolno się wyrazić  ludzki wymiar Tajemnicy Odkupienia. Człowiek odnajduje w nim swoją właściwą wielkość, godność i wartość swego człowieczeństwa”. Jan Paweł II, Redemptor Hominis, nr 10.

Popatrz na siebie, na swoje życie, zdolności i talenty. Dostrzeż swoje sukcesy, chwile, w których czułeś się spełniony, szczęśliwy. Wsłuchaj się w słowa Pana Boga: Stworzyłem Cię na swój obraz i podobieństwo. *** Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga (Rdz 1, 27), a to oznacza, że Bóg stworzył człowieka z miłości i do miłości. A zatem, aby zrozumieć sens swojego życia, odkryć swoje najgłębsze pragnienia i potrzeby, aby coraz lepiej poznawać siebie, warto coraz bardziej poznawać swojego Stwórcę. Odkrywać Jego zamysł względem naszego życia. Najdoskonalszym wzorem człowieczeństwa jest Jezus Chrystus: Bóg-człowiek, który ukazuje nam zarówno prawdziwą istotę Boga, jak i prawdziwy ideał człowieka. To w Jezusie Chrystusie poznajemy, jakiego człowieka Bóg chce, jaki jest nasz pierwowzór. We wspólnocie Kościoła Bóg objawia nam siebie. Najpełniej w Słowie Bożym i w sakramentach, ale także w naszej modlitwie, w drugim człowieku, w wydarzeniach dnia codziennego i w otaczającym nas świecie. Zaproś swoją rodzinę do wspólnego czytania Pisma Świętego. Otwórz Biblię w dowolnym miejscu (warto zacząć od Nowego Testamentu), przeczytaj głośno fragment, a następnie spróbujcie wspólnie odpowiedzieć na pytania:

  • czego dowiadujemy się z tego fragmentu o Panu Bogu?
  • jaką prawdę możemy odkryć o nas samych?
  • co Pan Bóg chce nam powiedzieć tu i teraz, w naszej konkretnej sytuacji życiowej?