DEKRET

Działając po myśli kanonu 536 KPK oraz Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Katowickiejzarządzam na dzień 12 czerwca 2022 roku przeprowadzenie wyborów do parafialnych rad duszpasterskich w parafiach Archidiecezji Katowickiej na kolejną pięcioletnią kadencję.

Przy organizacji wyborów należy kierować się dyspozycjami zawartymi w Statucie oraz w Zasadach wyborów parafialnych rad duszpasterskich w archidiecezji katowickiej. Należy także zastosować terminach dołączony przez kanclerza Kurii Metropolitalnej, w którym określone są poszczególne etapy procedury wyborczej.

Módlmy się do Ducha Świętego, aby wspólnoty parafialne wyłoniły w kolejnych wyborach do rad duszpasterskich oddanych Kościołowi współpracowników, chętnie wspierających swoich duszpasterzy w codziennej posłudze ludowi Bożemu.

Z pasterskim błogosławieństwem

Ks. Jan Smolec
Kanclerz Kurii Metropolitalnej

† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki

Katowice, 27 kwietnia 2022 r.


Terminarz wyborów do parafialnych rad duszpasterskich
w Archidiecezji Katowickiej – 2022 .r

8 maja
ogłoszenie i rozpoczęcie procesu zgłaszania kandydatów
5 czerwca
informacja o zgłoszonych kandydatach i udostępnienie list wyborczych
12 czerwca
wybory
19 czerwca
ogłoszenie składu rady
Wrzesień/
październik
pierwsze posiedzenie rady, złożenie przyrzeczeń, wybór wiceprzewodniczącego

Ks. Jan Smolec
Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Katowicach

Katowice, 27 kwietnia 2022 r.