OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
4 NIEDZIELA Wielkiego Postu

27.03.-03.04.2022

Dziś 4 Niedziela Postu zwana Niedzielą Radości. Kościół Święty Nowa Jerozolima, cieszy się z obfitości dóbr nadprzyrodzonych, łask płynących z Chrztu i Eucharystii, którymi obdarza swe dzieci.

  1. Od 31 marca rozpoczynamy Rekolekcje Parafialne które poprowadzi ks. dr Piotr Larysz duszpasterz harcerzy archidiecezji katowickiej, kapelan Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego.
    Okazja do spowiedzi w dni rekolekcyjne od godz. 17:30.Program rekolekcji wywieszony jest w gablotce.
  2. W tym tygodniu przypadają I piątek i sobota miesiąca.
  3. Kolekta przyszłej niedzieli będzie wyrazem podziękowania za głoszone słowo Boże, ofiary zbierze ks. rekolekcjonista.
  4. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego w którym m.in: wielkopostny cykl rekolekcyjny – o grzechu zazdrości.
  5. Paniom które sprzątały kościół serdecznie dziękuję. W tym tygodniu sprzątanie kościoła przypada na grupę VII /od pani Rozmus Krystyna do pani Morkisz Aniela/.