„WSPIERAM SZOPIENICE”

Księże Proboszczu! Bracia i Siostry!

W nawiązaniu do „Wezwania Arcybiskupa Katowickiego w związku z tragedią w parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach – Szopienicach”, odczytanego w parafiach w ubiegłą niedzielę, po wysłuchaniu biskupa Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz proboszcza tej parafii informuję, iż poszkodowanym w eksplozji, którzy utracili cały swój dobytek, potrzebna jest finansowa pomoc.

Konieczna jest również pomoc, która umożliwi tamtejszej wspólnocie przywrócenie do funkcjonowania budynku kościoła. Z powodu wybuchu uszkodzone zostały w kościele wszystkie drzwi, szyby. Nie działa instalacja elektryczna. W tej chwili nie jest możliwe celebrowanie tam modlitw i nabożeństw, które zostało przeniesione do udostępnionej kaplicy.

Nie możemy być obojętni wobec tragedii, która spotkała naszych ochrzczonych braci i siostry przynależących do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, i dlatego zwracam się do wszystkich wspólnot parafialnych archidiecezji katowickiej z serdeczną prośbą o ich finansowe wsparcie.

Niech ofiary na ten cel będą zebrane przed naszymi kościołami przez parafialne zespoły Caritas po Mszach św. w jedną z najbliższych niedziel. Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej: ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, na rachunek o numerze 96 1050 1214 1000 0090 3169 8062. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wspieram Szopienice”.

W imieniu poszkodowanych w tej tragedii przekazuję wszystkim darczyńcom szczere Bóg zapłać! za dar serca i proszę o ich dalsze modlitewne wspieranie.

Z pasterskim błogosławieństwem
† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki

Zbiórka w naszej parafii odbędzie się 12.02.2023.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
5 NIEDZIELA ZWYKŁA

05.02.-12.02.2023

Jezus zawsze lituje się nad nami. On nas nigdy nie porzuci i nie opuści. On jest dobrym pasterzem, wielkim pasterzem owiec, który zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia i zbawienia. W Nim mamy nową naturę, nowe życie i możemy wypełniać wolę Ojca, czyniąc wszelkie dobro, ponieważ jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Jego łaska wystarcza.

 1. Dzisiaj po nieszporach spotkanie Żywego Różańca.
 2. W poniedziałek po mszy zapraszam na Krąg Biblijny.
 3. W sobotę obchodzimy Światowy Dzień Chorego, na mszy o godz. 18:00 udzielę sakramentu chorych z błogosławieństwem Lourdzkim.
 4. Program odpustu ku czci św. Walentego w Bieruniu Starym wywieszony jest w gablotce.
 5. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego.
 6. Obchody liturgiczne tygodnia:
  • Poniedziałek — Wspomnienie św. Pawła Miki i Tow. męcz.
  • Piątek — Wspomnienie św. Scholastyki dz.
 7. Wszystkim paniom które sprzątały i przystroiły kościół kwiatami serdecznie dziękuję. Dziękuję również parafianom którzy we wtorek poświęcili swój czas do rozbiórki świątecznego wystroju kościoła. W tym tygodniu sprzątanie kościoła przypada na grupę I /od pani Sobota Joanna do pani Boruta Barbara/.