Słowo Pasterza 28.05.2023

28.05.2023 — Rozeznawanie woli Bożej w rodzinie

Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe”. Rz 12, 2.

Wyobraź sobie, że jesteś w podróży w nieznanym ci miejscu. Masz znaleźć nocleg pod konkretnym adresem. Jednak zgubiłeś się, nie masz kogo zapytać o drogę. GPS nie działa, nie ma zasięgu. Jakie emocje się w Tobie budzą? Co robisz? *** W naszym codziennym życiu czasami też się czujemy zagubieni. Nie wiemy jaką podjąć decyzję, co zrobić, kogo spytać o radę. Szczególnie w takich momentach ważne jest rozeznawanie woli Bożej. Z Bożej pomocy warto korzystać każdego dnia. Zarówno w ważnych, wyjątkowych sytuacjach, jak i w sprawach dnia codziennego. Pan Bóg daje nam do tego niezbędne narzędzia: „mapę”, czyli Słowo Boże; „kierunkowskazy”, czyli przykazania i naukę Kościoła. A także najlepszy, bo niezawodny „GPS”, jakim jest Duch Święty. Praktyka czytania, rozważania Słowa Bożego pomaga nam znajdować właściwą drogę w naszym życiu. Słowa zawarte w Piśmie Świętym dają nam konkretne wskazówki do naszego życia. Poprzez modlitwę do Ducha Świętego o dar rozeznawania woli Bożej, wyrażamy chęć współpracy z Nim, chęć realizacji woli Bożej w naszym życiu. Pytamy Boga: co chcesz żebym zrobił ze swoim życiem? Jak mam postąpić w tej konkretnej sytuacji? Jak ma wyglądać moje życie? W którym kierunku mam iść?

  • Otwórz Pismo Święte, przeczytaj dowolny fragment (najlepiej z całą rodziną), a następnie porozmawiajcie, o tym, co Bóg chce nam dzisiaj powiedzieć?
  • Dzisiaj przeżywamy niedzielę Zesłania Ducha Świętego. Pomódl się o Jego dary, łaski, charyzmaty. Poproś Pana Boga o to, abyś zawsze był uważny na głos Ducha Świętego w Twoim życiu i kierował się Jego wskazówkami każdego dnia.