22.01.2023 – Buduję Kościół w każdej chwili życia

„Dopiero tam, gdzie dostrzegamy Boga, zaczynamy żyć naprawdę. Dopiero tam, gdzie w Chrystusie spotykamy żywego Boga, uczymy się, czym jest życie. Nie jesteśmy bezsensownym i przypadkowym produktem ewolucji. Każdy z nas jest owocem myśli Boga. Każdy jest chciany, kochany i potrzebny”. Youcat, Kurs wiary, s. 22

Apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego ruszyli w świat głosić Dobrą Nowinę o Jezusie. Także każdy ochrzczony jest do tego powołany, aby w swoim środowisku, świadczyć o Bożej miłości i sensie ofiary Jezusa Chrystusa. Warto się zastanowić, jakie daję świadectwo innym? Czy przez to, co robię, mówię, daję świadectwo o Bogu i tym samym przyczyniam się do budowania Kościoła? A może lepiej nie brać ze mnie przykładu? Każdy z nas jest komórką w Ciele Chrystusa. Czy jesteśmy żywymi komórkami, w których tętni życie Boże? A może jestem już komórką, w której doszło do zakażenia złem tak dalece, że zarażam następne, jeszcze zdrowe komórki Kościoła. Dla Pana Boga, dla Kościoła to nie jest obojętne kim jestem, jak żyję, jakie podejmuję decyzje. W modlitwie porozmawiaj z Jezusem o sobie. Pomyśl i zapisz, co mogę zrobić, aby coraz bardziej żyć miłością: do małżonka, dzieci, przyjaciół i znajomych, ludzi z otoczenia. Zacznij to wprowadzać w życie.