15.01.2023 — Duch Święty działa w Kościele

„Aby Kościół mógł wypełniać swoje posłanie, Duch Święty »uposaża go w rozmaite dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne i przy ich pomocy nim kieruje…«”. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 768.

Po zesłaniu Ducha Świętego na apostołów, Kościół zaczął się szybko rozwijać i ciągle jest „w budowie”. Zmieniają się pokolenia, ale budowanie Kościoła się nie kończy. Nieustannie dochodzą nowe cegły, komórki, owce i młode kłosy – o czym mówi Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 753–757). Pan Bóg zaprasza każdego z nas do budowania Kościoła. Do życia w społeczności ludzi, których głównym celem jest życie z Bogiem, wedle Jego zamysłu, tj. w relacji miłości i wzajemnej pomocy. Każdy z nas jest jedyny i niepowtarzalny, wyposażony w inne dary i charyzmaty. Droga życia każdego z nas jest inna, inne mamy zadanie do spełnienia w historii świata. Pan Bóg przeznaczył dla nas konkretne zadanie, które ma się urzeczywistniać tu i teraz, w tym momencie dziejów. Jest to powołanie żony, męża, rodziców, a może osoby samotnej. Może mamy dar cierpliwego wysłuchiwania innych, może mądrego udzielania rad i pomocy, a może radość czerpiemy w publicznych wystąpień. Warto to wszystko wykorzystywać dla większe chwały Bożej. Duch Święty działa w Kościele, by nam udzielać potrzebnych darów, abyśmy potrafili wzajemnie się uzupełniać, abyśmy potrafili obdarzać się miłością – każdy według własnych zdolności i talentów. Duch Święty w końcu, kieruje Kościołem, abyśmy bezpiecznie mogli dotrzeć do domu Ojca, pomagając sobie wzajemnie w tej drodze.

Wypisz sobie na kartce wszystkie swoje zdolności, talenty, charyzmaty, które otrzymałeś od Pana Boga. Odpowiedź sobie na pytania:

  • Jaka jest moja rola we wspólnocie Kościoła?
  • Jak realizuję swoje powołanie?