14.05.2023 — Jesteśmy świadkami Chrystusa – bierzmowanie

„Bierzmowanie jest sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. (…) Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła katolickiego”. Youcat, nr 203

Wyobraź sobie trenera, który przed wysłaniem piłkarza na boisko, kładzie mu rękę na ramieniu i daje ostatnie wskazówki. *** Podczas bierzmowania zostaje położona ręka na naszym ramieniu. Wtedy wkraczamy na „boisko życia”, zaś Duch Święty umacnia nas w tym zadaniu. On nas posyła, On nam pomaga. Nie doznamy zawodu, gdy będziemy Go słuchać. Musimy tylko chcieć grać dla Niego1 . Decyzję o przyjęciu sakramentu bierzmowania podejmujemy samodzielnie. Bierzmowanie stanowi dopełnienie łaski Chrztu Świętego i jeszcze ściślej wiąże nas z Kościołem. Od tej chwili stajemy się za niego w pełni odpowiedzialni. Duch Święty wylewa na nas dary potrzebne do tego, aby być dojrzałym chrześcijaninem, który idzie za Chrystusem. Dlatego sakrament ten nazywany jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. O ile w sakramencie Chrztu Duch Święty przychodzi do człowieka jako Boże życie, to w sakramencie bierzmowania zstępuje jako Moc Boża. Dary Ducha Świętego są niezbędne do tego, by mieć w sobie dość sił do zmagania się ze złem oraz prowadzenia życia godnego człowieka wierzącego w kochającego go Boga.

  • Od momentu bierzmowania jestem odpowiedzialny za wspólnotę Kościoła. W jaki sposób to realizuję w swoim codziennym życiu?
  • Jak mogę bardziej zaangażować się w życie Kościoła?