10.09.2023 — Posłani, aby głosić Chrystusa… przyjaciołom, znajomym, rodzinie

”Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”. Mk 16, 15.

Słyszałeś te słowa nieraz. Słowa Jezusa do uczniów. Być może uważasz, że to Ciebie nie dotyczy. Mamy XXI wiek, lecz Słowo Boże i zawarte w nim posłanie jest nadal aktualne. Powiesz: dobrze… w domu, wśród najbliższych mogę mówić o Bogu. Ale czemu mam to robić wśród znajomych, dalszej rodziny, sąsiadów?! Przecież nie będę ich nawracać siłą… Są dorośli, mają swoje życie, własne poglądy. Dlaczego mam się w to mieszać? Nierzadko mamy znajomych, przyjaciół, którzy żyją z dala od Pana Boga, bez żywej relacji z Nim, często postępują też wbrew nauce Kościoła. Wielu z nich może nie poznało jeszcze prawdziwego Boga, nie doświadczyło Jego obecności w swoim życiu. Wielu też pewnie nie wybierze się do kościoła, nie będzie się chciało spotkać z kapłanem, żeby porozmawiać o Bogu. Jest to nasze zadanie. Jak więc głosić Chrystusa w swoim środowisku? Nie chodzi przecież o to, żeby podczas każdego spotkania rodzinnego czy przyjacielskiego wygłaszać kazanie czy pouczać innych. Jednak są sytuacje, które domagają się zabrania przez nas głosu: nierzadko zdarzają się dyskusje przy stole dotyczące spraw Kościoła, Pana Boga, kapłanów, kwestii moralnych czy praktyk religijnych itp. Jeśli poglądy w takich sytuacjach wygłaszane nie zgadzają się z moim systemem wartości, czy nie powinienem odważnie wypowiedzieć swoje zdanie? Czy mam w ogóle wiedzę religijną odpowiednią do tego, aby odważnie zabierać głos w dyskusji? A jeśli nie mam wiedzy na tematy związane z moją wiarą, czy szukam odpowiedzi w dokumentach Kościoła? Czy znam nauczanie Kościoła, czy może wystarcza mi opinia zasłyszana od innych osób? I w końcu ostatnia myśl do refleksji: czy moje postawy życiowe, moralne, moje codzienne gesty są zgodne z wyznawanymi wartościami? Czy mam odwagę zrobić znak krzyża przed kościołem lub pomodlić się przed posiłkiem?

  • Przy okazji obiadu, kolacji w gronie przyjaciół, dalszej rodziny zaproponuj wspólną modlitwę przed posiłkiem lub znajdź odpowiednią dla siebie formę wyrażenia swojej pobożności, swojej wiary.