PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

07.08.-14.08.2022

19 NIEDZIELA ZWYKŁA 07 sierpnia 2022
8:00 — W intencji Heleny Bieda z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i dary Ducha św. dla całej rodziny.
10:00 — Za wstawiennictwem MB Piekarskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Alicji i Jerzego Saternus i rodzin dzieci.


PONIEDZIAŁEK 08 sierpnia 2022 Wspomnienie św. Dominika prezb.
18:00 — O radość życia wiecznego dla Moniki Jurowicz w rocznicę śmierci oraz + z rodzin Jurowicz i Stolecki.


WTOREK 09 sierpnia 2022 Święto Teresy Benedykty od Krzyża dz. i męcz. patronki Europy.
17:45 — Nowenna do MBNP.
18:00 — O radość życia wiecznego dla Krystyny i Tadeusza Smykla, teścia Bernarda Szołtys, Bronisławy i Franciszka Mondry.


ŚRODA 10 sierpnia 2022 Święto św. Wawrzyńca diak. i męcz.
7:00 — Za dusze w czyśćcu.


CZWARTEK 11 sierpnia 2022 Wspomnienie św. Klary dz.
18:00 — Do Opatrzności Bożej z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla emerytów, rencistów i starszych parafian.


PIĄTEK 12 sierpnia 2022
17:00 — Adoracja Najśw. Sakramentu.
18:00 — Za + członków Żywego Różańca.


SOBOTA 13 sierpnia 2022
16:00 — Za wstawiennictwem Anioła Stróża z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Filipa Kapias, Kamili Majer ich rodziców i rodziców chrzestnych.
19:30 — Nabożeństwo różańcowe do MB Fatimskiej.
20:00 — W intencji czcicieli MB Fatimskiej.


20 NIEDZIELA ZWYKŁA 14 sierpnia 2022
8:00 — Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla parafian.
10:00 — O radość życia wiecznego dla Marii i Józefa Bula, Jadwigi i Antoniego Niedźwiedź, Jana i Henryka Pinocy, Józefa Górnik i dusze opuszczone.