OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
3 NIEDZIELA Wielkiego Postu

20.03.-27.03.2022

Jezus rzekł: Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie, jeśli nie uwierzycie, będziecie potępieni. Kto uwierzy w Ewangelię o Jezusie Chrystusie, jedynym Sprawiedliwym, zostanie usprawiedliwiony i osiągnie pokój z Bogiem. Kto prawdziwie poznał Chrystusa i narodził się z Boga, ten nie grzeszy, ale postępuje sprawiedliwie i jest sprawiedliwy, tak jak Chrystus jest sprawiedliwy.

  1. W piątek obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to dzień Świętości Życia — modlimy się za dzieci poczęte a nienarodzone, po mszy nabożeństwo w ich intencji. Zgromadzimy się w naszych kościołach w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, o godz. 17-tej, by w jedności z papieżem Franciszkiem błagać Boga o pokój w Ukrainie i na całym świecie oraz włączyć się w Akt oddania Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu NMP. Zachęcam do podjęcia adopcji duchowej dzieci poczętych nienarodzonych. Zalecki za zmarłych zostaną odczytane o godz. 16:45.
  2. Na stoliku są do kupienia paschaliki Wielkanocne Dzieło Pomocy – cena 8 zł.
  3. Premierowy koncert muzyki z filmu „Pasja” Mela Gibsona w wykonaniu Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej odbędzie się w niedzielę 10 kwietnia o godz. 19 w katowickim Spodku. Szczegółowe informacje na plakacie w gablotce. Bilety do nabycia za pośrednictwem strony https://www.bilety24.pl/.
  4. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego w którym m.in: rozmowa o niezawinionym cierpieniu.
    W Małym Gościu — obrazek z modlitwą do św. Michała Archanioła.
  5. Obchody liturgiczne tygodnia:
    • Piątek — Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
  6. Paniom które sprzątały kościół serdecznie dziękuję. W tym tygodniu sprzątanie kościoła przypada na grupę VI /od pani Holewa Danuta do pani Kostka Renata/.