OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
4 NIEDZIELA ADWENTU

18.12.-25.12.2022

Dotarła do nas Dobra Nowina o Synu Boga, który przyszedł na świat jako potomek króla Dawida, a przez powstanie z martwych potwierdził, że jest pełnym mocy Synem Bożym. W Nim otrzymaliśmy łaskę zbawienia i przywilej, aby iść i pozyskiwać wszystkich ludzi do posłuszeństwa Bogu. On bowiem pragnie, aby każdy człowiek narodził się na nowo i stał się uczestnikiem Jego boskiej natury i dziedzicem Królestwa Bożego.

  1. W czwartek o godz. 9:00 zapraszam chętnych parafian do składania stajenki.
  2. W piątek o godz. 10:00 zapraszam chorych na mszę z udzieleniem sakramentu chorych, po mszy zapraszam na spotkanie przy stole w salce.
  3. W czwartek i piątek okazja do spowiedzi od godz. 17:00 w sobotę po mszy od godz. 8:30 — 9:30.
  4. W noc Bożego Narodzenia przed Pasterką zapraszam na wspólnotowe odmówienie Godziny Czytań /godz. 23:35/. Kolekta zebrana w czasie pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia. Kolekta z Uroczystości Bożego Narodzenia przeznaczona jest na potrzeby parafii.
  5. W dniach 27, 28, 29, 30 grudnia od godz. 10:00 odbędzie się tradycyjna kolęda. Program odwiedzin kolędowych wywieszony jest w gablotce.
  6. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego. Od tego miesiąca Mały Gość kosztuje 7 zł.
  7. Obchody liturgiczne tygodnia:
    • Niedziela — Uroczystość Narodzenia Pańskiego.
  8. Wszystkim paniom które sprzątały kościół serdecznie dziękuję. W tym tygodniu sprzątanie kościoła przypada na grupę II /od pani Jurowicz Aleksandra do pani Lamik Aneta/. Grupy nie stroją kościoła kwiatami do 2 lutego.