PARAFIA
sakramenty PDF Drukuj Email

Sakramenty św. są to znaki widzialne od Chrystusa Pana ustanowione, przez które otrzy­mujemy łaskę Bożą dla naszego zbawienia. Nazywają się znakami widzialnymi raz dlatego, że pod zmysły podpadają te czyny i słowa, których przy udzielaniu Sakramentów św. się używa i które pojmujemy za pomocą zmysłów, a po wtóre dlatego nazywają się znakami, że dają nam poznać łaskę niewidzialną, której udzielają duszy naszej. Nazwy sakrament używamy w znaczeniu ściśle religijnym, czyli dla oznaczenia rzeczy świętej, tajemnicy Bożej, misterium.Do istoty Sakramentu św. trzy rzeczy należą: znak widzialny, ustanowienie przez Chrystusa i moc udzielania łaski.Mówimy, że sakramenty święte są ustanowione przez Chrystusa Pana i że przez nie otrzymujemy łaskę Bożą dla naszego zbawienia. Jest to zasada wiary św. czyli dogmat. Żaden człowiek uczynić by tego nie mógł. Tylko Bóg mocen jest do pewnych znaków dowolnych z nieprzebranego swego miłosierdzia przywiązać swe łaski i ich tak szczodrze udzielać z tej skarbnicy. Ta prawda powinna być dla nas bodźcem do należytego poszanowania Sakramentów św. i zachętą do gorliwego z nich korzystania.Dogmatem jest wiary, że siedem jest Sakra­mentów św. ani mniej, ani więcej: chrzest, bierz­mowanie, eucharystia, pokuta, Sakrament, chorych kapłaństwo i małżeń­stwo. Tak stale utrzymywał i utrzymuje Kościół św. łaciński i Kościoły obrządków wschodnich. Jedynie różni protestanci zaczęli nie uznawać niektórych Sakramentów św. aż wreszcie doszli do tego, że pozostał im jeden chrzest.